Welkom op de website van de Praktijk Voor Psychiatrie & Psychotherapie

In de praktijk werken 3 psychiaters:
dr. Yves Biot, dr. Oskar De Wachter en dr. Jaco Warnaerts.

Mededelingen:

Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

De praktijk blijft bereikbaar en de consultaties gaan door mits inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19 epidemie.

Bent u ziek (koorts, hoesten, verhoudheid)? Annuleer dan uw afspraak.

Het gebruik van de wachtzaal wordt beperkt. Kom dus op het afgesproken uur en zo mogelijk alleen naar de praktijk.

Het gebruik van het mondmasker wordt gevraagd wanneer de afstand van 1,5 meter niet haalbaar is (wachtzaal, gangen, aan het bureel).

Ontsmet uw handen bij het betreden en het verlaten van de praktijk.

De hulpverlener opent zelf de deuren van de consultatieruimte.

De wachtzaal en de consultatieruimte worden zoveel mogelijk verlucht.

Er kan zo nodig gebruik gemaakt worden van hulpverlening op afstand door middel van videobellen of telefonie, bijvoorbeeld bij quarantaine.

Hopelijk slagen we er samen in om de hulpverlening op veilige manier verder te kunnen zetten.


Wenst u ons te contacteren?

Klik hier