De praktijk

De praktijk richt zich tot adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen die te kampen hebben met psychische klachten en die hierdoor moeilijkheden ervaren op diverse levensdomeinen.
Klachten waarvoor men in de praktijk naar hulp zoekt, kunnen van diverse aard zijn:
verminderde zelfwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijkheden in relaties, angst, schuldgevoel, somberheid, dwangmatig handelen, remmingen in het realiseren van de eigen ambities, problemen in het liefdesleven, studie- of werkproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, verdriet, slaapproblemen, verliesverwerking, psychosomatische klachten, levensfaseproblemen.

Het is belangrijk dat de persoon die hulp zoekt, zijn probleem kan zien als een eigen probleem, zich hierover verantwoordelijk voelt en eraan wil werken.
Een zekere interesse in zijn innerlijk psychisch leven en bereidheid dit te onderzoeken, is wenselijk.
Hij zal aangemoedigd worden hierover te spreken en zijn gevoelens te uiten.
Er wordt aangeraden geen verdovende middelen zoals alcohol en drugs te gebruiken.

Na een medische en psychiatrische diagnosestelling (intake) kan bekeken worden of een behandeling in de praktijk aangewezen is.
Een psychoanalytische therapie face-to-face behoort tot de mogelijkheden.